Εφαρμογές

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί:

owq_logo

brain_banner

dave_logo

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υποστηρίζονται από την ομάδα μας:

  • Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Moodle
  • Περιβάλλον υποστήριξης Κοινοτήτων Μάθησης Elgg
  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Limesurvey
  • Περιβάλλον ePortfolios Mahara
  • Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Claroline
  • Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης opigno LMS
  • Περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Sakai