Διοργάνωση Συνεδρίων

Η ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθηση:

 • 2o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση
  (Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019)
  http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2019
 • Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0»
  (Κόρινθος, Μάρτιος 2016)
  http://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (Κόρινθος, Σεπτέμβριος 2010), http://korinthos.uop.gr/~hcicte10
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» (Κόρινθος, Οκτώβριος 2005), http://korinthos.uop.gr/~didinf05
 • 5th ICTATLL: Workshop “ICT in Analysis, Teaching and Learning of Languages” (Korinthos, 10-11 Sept. 2009), http://www.ictatll.org