Λογισμικό δυναμικής οπτικοποίησης αλγορίθμων DAVE

Το λογισμικό Dynamic Algorithm Visualization Environment (DAVE), υποστηρίζει διαδικασίες δυναμικής οπτικοποίησης αλγορίθμων και έχει ως στόχο την υποστήριξη των μαθητών ώστε να οικοδομήσουν αποτελεσματικές αναπαραστάσεις για βασικές προγραμματιστικές έννοιες, δομές και αλγορίθμους.
Το DAVE δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή/τρια να πειραματιστεί με την οπτικοποίηση του αλγορίθμου που επιθυμεί (ταξινόμηση, αναζήτηση, συγχώνευση), τροποποιώντας βασικά σημεία του κώδικά του, με απώτερο σκοπό να μπορεί να ανιχνεύσει τα λάθη του μέσω οικείων αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την οπτικοποίηση. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε αλγορίθμου και όχι στις τεχνικές λεπτομέρειες της χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού. Η προτεινόμενη προσέγγιση από ένα ανοικτό εκπαιδευτικό λογισμικό οπτικοποίησης-προσομοίωσης αλγορίθμων, όπως είναι το DAVE, δίνει έμφαση στον παιδαγωγικό σχεδιασμό της μάθησης του προγραμματισμού και στη μετατόπιση από το συντακτικό-τεχνικό μέρος στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
Οι γραφικές αναπαραστάσεις που επιλέχθηκαν είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αλγορίθμου, τα οποία είναι δύσκολο να οικοδομήσουν ή να προσεγγίσουν οι μαθητές.

dave