Ερευνητικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα

2019-2022: «Developing a Graduate Employability Skills App» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA203 (GAR: 2019-1-UK01-KA203-062146)
Συνεργαζόμενα ιδρύματα:

 • University of the West of Scotland, UK
 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Norway
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego W Warszawie, Poland
 • University of Pelopennese, Greece

2017-2019: RU EU? A game-based approach to exploring 21st century European Identity and Values
Εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA203 Strategic Partnerships – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.
Συνεργαζόμενα ιδρύματα:

 • University of the West of Scotland, UK
 • Open Universiteit Nederland, Netherland
 • University of Pelopennese, Greece
 • Tehnicko veleuciliste u Zagrebu, Croatia
 • Bremer Institut fuer Produktion und Logistik GMBH, Germany

2010-11: European Resource Centre for Web2.0 Education
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και εντάσσεται Lifelong Learning Programme, action KA3 ICT Multilateral Projects, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Grant Agreement Number: N.504839-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP. Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • University of the West of Scotland, UK
 • University of Pelopennese, Greece
 • Sophia University, Bulgaria
 • Poznan University of Economics, Poland
 • Cukurova University, Turkey
 • Kulturring in Berlin e.V., Germany
 • PROJEKTkompetenz, Austria

2007-8: Promoting Best Practice in Virtual Campuses (PBP-VC)
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και εντάσσεται στο eLearning Programme, European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Grant Agreement Number: 2006-4808 /001 – 001 ELEB12. Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • University of Paisley, Scotland, UK
 • University of Cassino, Italy
 • University of Pelopennese, Greece
 • Institut National des Telecommunications, France
 • Sociedade Portuguesa de Inovação, Portugal

 

Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

2015: ‘’Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων” (MIS 375214). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τελικός Δικαιούχος: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet)

2011-2015: Συντονισμός και επιστημονική καθοδήγηση της Ομάδας σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής μορφής των σχολικών βιβλίων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Έργο ‘’Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Τ, Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441),Τελικός Δικαιούχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EAITY)

2011-12: ‘’Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών”, ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Πράξη “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη” του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ & ΕΚΤ.

2010-15: ‘’ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών”, Συντονισμός του Επιστημονικού Πεδίου Πληροφορικής-ΤΠΕ (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο)

2008: ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής’’, ΕΑΙΤΥ-Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας‘’, ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ

2007-08: ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία’’, Επιστημονικός Συντονισμός ΠΕ04, ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ

2006-07: Πρόγραμμα ‘’Δίκτυα Σχολείων Νομού Δωδεκαννήσου’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πράξη 2.4.1ε «Εφαρμογή προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες», Τελικός Δικαιούχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2006: Έργο ‘’Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού µε Θέμα Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ

2005-06: Πρόγραμμα ‘’Δίκτυα Σχολείων Νομού Δωδεκαννήσου’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πράξη 2.4.1ε «Εφαρμογή προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες», Τελικός Δικαιούχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο