Αρχική

uopΗ Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ξεκίνησε την επιστημονική της δραστηριότητα το 2005 υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Αθανασίου Τζιμογιάννη.

Κύριος στόχος είναι η κριτική διερεύνηση και μελέτη προβλημάτων και πολιτικών ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με έμφαση στο σχεδιασμό προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τη δια-βίου μάθηση και εκπαίδευση.

Ειδικότερα, το επιστημονικό-ερευνητικό έργο της Ομάδας Ηλεκτρονικής Μάθησης αφορά σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως:

  • ΤΠΕ και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης από απόσταση
  • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του Ιστού 2.0 (Web 2.0)
  • Διδακτική της Πληροφορικής και των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
  • ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή (εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την Πληροφορική
  • Ψηφιακός Γραμματισμός.

Οι παραπάνω γνωστικές περιοχές διαπραγματεύονται ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, τόσο ερευνητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογής στην εκπαιδευτική πρακτική, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Συντονιστής

Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής