Πλατφόρμα Ανοικτών Μαθημάτων

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (ΚΕΠ5)Athanassios Jimoyiannis
Ηλεκτρονική Μάθηση (ΜΠΣ: Διοίκηση) (TKEP102)Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Ηλεκτρονική Μάθηση (ΜΠΣ: Εκπ. Προγράμματα) (TKEP101)Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση (ΚΕΠ18) (ΚEP18)Αθανάσιος Τζιμογιάννης
Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΚΕΠ17) (SEP17)Athanassios Jimogiannis